ทำงานกับเรา

ชื่อ*

เบอร์โทร*

อีเมล์*

ตำแหน่งที่สนใจ*

คุณสมบัติ

*ยังไม่เปิดรับสมัคร

ค่าตอบแทน

  • กองทุนประกันสังคม
  • อาหารเช้าและกลางวัน
  • รถ รับ – ส่ง พนักงาน
  • เงินช่วยเหลือเนื่องจาก มรณกรรม
  • กองทุนประกันสังคม
  • โบนัสพนักงาน
  • การปรับค่าจ้างประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย)