Monthly Archives - สิงหาคม 2016

7 สิงหาคม 2559 บรรยายทิศทางการลงทุน

7 สิงหาคม 2559 ทีมงาน stocktommorrow และ money channey   เชิญคุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ECO บ.แพน เอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด ขึ้นเวทีร่วมกับพี่ป๋องและพี่ป้อม  บรรยายทิศทางการลงทุน โดยคุณเคนได้เสนอแนวคิดว่า "ถ้าตลาดเริ่มมั่นใจมากขึ้น ความเสี่ยงก็มากขึ้น" ด้วย เพราะฉนั้น โปรดหลีกเลี่ยงการลงทุนด้วยมาร์จิ้น หรือ เงืนกู้ยืม "วางจิต ควบคุมความโลภ เรียนรู้จิต ควบคุมความอยาก ทุกอย่างอนิจจัง ไม่แน่ ไม่แน่ อย่าทุ่มสุดตัว"

30-07-59 กิจกรรมชุ้มอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ณ. บ้านจิรพร

กิจกรรมชุ้มอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ทีมงานบ้านจิรพร จัดกิจกรรมซุ้มอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เพื่อแนะนำชาวบ้านให้รู้จักอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัย เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการใช้ขีวิตประจำวัน ตามแนวทางที่คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้ให้นโยบายไว้  พร้อมกันนี้ ทางทีมงานได้ถือโอกาสอวยพรวันเกิดให้แด่ คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ในงานนี้ด้วยไปในตัว พร้อมกันนี้ ทางทีมงานได้ถือโอกาสอวยพร วันคล้ายวันเกิดให้แด่ คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ในงานนี้ด้วยไปในตัว