Author - admin

ชวนน้องท่องพุทธวจนครั้งที่ 3

คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ CEO บ.แพน เอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด นำน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ ทำกิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจนครั้งที่ 3 ที่เทศบาลต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

03-09-59: มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย

3 กย. 59 คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ CEO บ. แพน เอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด มอบอุปกรณ์รักษาพยาบาล ให้แก่ เทศบาลต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อใช้ในการข่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน

7 สิงหาคม 2559 บรรยายทิศทางการลงทุน

7 สิงหาคม 2559 ทีมงาน stocktommorrow และ money channey   เชิญคุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ECO บ.แพน เอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด ขึ้นเวทีร่วมกับพี่ป๋องและพี่ป้อม  บรรยายทิศทางการลงทุน โดยคุณเคนได้เสนอแนวคิดว่า "ถ้าตลาดเริ่มมั่นใจมากขึ้น ความเสี่ยงก็มากขึ้น" ด้วย เพราะฉนั้น โปรดหลีกเลี่ยงการลงทุนด้วยมาร์จิ้น หรือ เงืนกู้ยืม "วางจิต ควบคุมความโลภ เรียนรู้จิต ควบคุมความอยาก ทุกอย่างอนิจจัง ไม่แน่ ไม่แน่ อย่าทุ่มสุดตัว"

30-07-59 กิจกรรมชุ้มอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ณ. บ้านจิรพร

กิจกรรมชุ้มอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ทีมงานบ้านจิรพร จัดกิจกรรมซุ้มอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เพื่อแนะนำชาวบ้านให้รู้จักอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัย เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการใช้ขีวิตประจำวัน ตามแนวทางที่คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้ให้นโยบายไว้  พร้อมกันนี้ ทางทีมงานได้ถือโอกาสอวยพรวันเกิดให้แด่ คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ในงานนี้ด้วยไปในตัว พร้อมกันนี้ ทางทีมงานได้ถือโอกาสอวยพร วันคล้ายวันเกิดให้แด่ คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ในงานนี้ด้วยไปในตัว

29-07-59 ทีมงานบ้านจิราพร ได้รวมกันจัดกิจกรรม กิจกรรมคัดกรองและตรวจสุขภาพให้ชุมชนฟรี เพื่อมอบความรักแด่ผู้คน

ทีมงานบ้านจิราพร ได้รวมกันจัดกิจกรรม กิจกรรมคัดกรองและตรวจสุขภาพให้ชุมชนฟรี เพื่อมอบความรักแด่ผู้คน ในโอกาสวันเกิด คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยในงานจะมีกิจกรรมตรวจเลือด และตรวจสุขภาพ การรักษาด้วยสมุนไพรไทย

22-07-59 คุณ เคน โสรัตน์ เล่าแรงบันดาลใจ และ ประสบการลงทุน เริ่มจากปี 1995 ขยายธุรกิจจาก 50 ล้าน มาเป็น 1,000 ล้านบาท

คุณ เคน โสรัตน์ เล่าแรงบันดาลใจ และ ประสบการลงทุน เริ่มจากปี 1995 ขยายธุรกิจจาก 50 ล้าน มาเป็น 1,000 ล้านบาท ห้องทำงานขนาดไม่ใหญ่ แต่ แอร์เสียทุกเดือน เพราะว่ามีไฟในการทำงานแรงมาก ปี1997 วิกฤตต้มยำกุ้ง หนี้เพิ่มมาอีกเท่าตัว ใช้เวลาจ่ายหนี้กว่า 38 ปีกว่าจะจ่ายหมด ย้อนมาตอนเริ่มธุรกิจใหม่ การเป็นผู้นำในหน่วยย่อยของธุรกิจ หาทีมงานมาเป็นหน้าที่ของ CEO คือหาลูกน้องเก่งๆ แต่เมื่อมาเป็นเจ้าของเต็มตัว เราต้องหา CEO เก่งๆมาบริหารงาน พออายุ 30 ปี อยากเป็นนักลงทุน หน้าที่ก็เปลี่ยนไปคือการหา Business Owner ที่เก่ง( Joint Winner ) นักลงทุนหากิจการที่กำไรในราคาที่ถูก ดีกว่าเปิดบริษัทเอง มีโอกาส 7 ใน 10 ที่เจ็ง หาหุ้นขนาดกลางและเล็ก ซึ่งกำไรจะก้าวกระโดด เราเรียนรู้หุ้นอย่างพิถีพิถันในการลดความเสี่ยง เราสามารถค้นหาหุ้นที่เปลี่ยนชีวิตได้ซึ่งมีกำไรก้าวกระโดด เราต้องตั้งเป้าหมาย เช่น ตั้งเป้าโตอย่างน้อย 200%-300% ซึ่งอย่างน้อยถ้าได้ 100% ก็ยังดี แต่มีข้อเสียคือหาหุ้นได้น้อยลง หุ้นเปลี่ยนชีวิตที่เจอไม่เกิน 7 ตัว ในชีวิตที่ผ่านมาก็เพียงพอแล้ว เลือกหุ้น 15 ตัว และ คัดเหลือ 5 ตัวที่จะลงทุน ตอนแรกที่ลงทุน ใช้เงินต้นเยอะ โดยไม่ค่อยมีความรู้ด้านลงทุนมากนัก ผลตอบแทนตั้งไว้เยอะ เวลาเราเหลือเยอะ แต่ไปเล่น margin พยายามเบิ้ลportให้โตเร็ว เลยเจอวิกฤต Hamberger ขาดทุนเยอะ [...]

02-07-59 คุณเคน โสรัตน์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม “โรงเรียนรัตนะ ๕”

02-07-59 คุณเคน โสรัตน์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม "โรงเรียนรัตนะ ๕" เพื่อน้อมนำคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของ "ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า" ซึ่งเป็นคำสอนที่ประเสริฐที่สุด ที่จะนำพาผู้ที่นำไปประพฤติ ปฏิบัติ ได้พบกับความเจริญในชีวิตอันประกอบด้วยธรรม และที่สุดย่อมหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งปวง อันเป็นธรรมอันเกษม ไม่มีอื่นยิ่งกว่า....

มุมมองสะกิดความคิดให้กำลังใจ

เป็นมุมมองสะกิดความคิดให้กำลังใจ จาก คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ CEO บ. แพน เอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด