Author - admin

วิทยากรสอนการทำยาหม่องสมุนไพร

25พค.58 ทีมงาน บ.จิราพร ของคุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้เดินทางไปที่บ้านแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อเป็นวิทยากรสอนการทำยาหม่องสมุนไพรและเผยแพร่กายบริหารและรำมวยจีนเพื่อสุขภาพ

สื่อคำสอนตถาคต จำนวน ๒๐ ชุด

๖/๖/๕๙ คุณเคน โสรัตน์ ได้เอื้อเฟื้อสื่อคำสอนตถาคต จำนวน ๒๐ ชุด ให้กับ "ชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซินซี บางขุนเทียน" เพื่อนำไปศึกษา และ เผยแผ่คำสอนพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่นต่อไป ***** ธรรมทานเป็นเลิศ ***** ภิกษุทั้งหลาย ! ทาน ๒ อย่างนี้ คือ อามิสทาน ๑ ธรรมทาน ๑ ธรรมทานเป็นเลิศ ภิกษุทั้งหลาย ! การแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ คือ การแจกจ่ายอามิสทาน ๑ การแจกจ่ายธรรมทาน ๑ ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาการแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ การแจกจ่ายธรรมทานเป็นเลิศ ภิกษุทั้งหลาย ! การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ คือ การอนุเคราะห์ด้วยอามิส ๑ การอนุเคราะห์ด้วยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ ขุ.ขุ.๒๕/๓๐๕/๒๗๘

รับมอบเงินช่วยเหลือแก่โครงการบ้านจิราพร

คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ และ บุตรสาว รับมอบเงินช่วยเหลือแก่โครงการบ้านจิราพร คลินิกรักษาชาวบ้านฟรีในจังหวัด เชียงใหม่และลำพูนจาก รร ดาราเทวี

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคุณธรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคุณธรรม ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่5 วันที่ 5 มิย.59 ณ.บ้านจิราพร สาขา 1 มีเยาวชนคุณธรรมเข้าร่วม 85 คน

เปิดบ้านจิราพร 2

คุณเคน โสรันต์ วณิชวรากิจ และ ครอบครัว ร่วมกันเปิดบ้านจิราพร 2 ที่จังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่บริเวณนั้น คุณเคน โสรัตน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บ้านจิราพรหลังที่ 2 นี้จะเป็นที่มอบความรักให้แก่กันและกัน และทำให้คนในชุมชนมีความสุข และในวันนี้ คุณเคน โสรัตน์ ได้มอบ "น้ำ" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของทุกชีวิตให้แก่ชุมชน โดยก่อนหน้านี้ได้ให้เจาะบ่อน้ำและติดตั้งเครืองกรองน้ำสะอาด เพราะได้ทราบข่าวว่า ชาวบ้านขาดแคลนน้ำสะอาดมานานแล้ว ทุกสิ่งที่คุณเคน ได้สร้างขึ้น ทำเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ชาวบ้านมีความสุข และที่สำคัญได้นำหลักธรรม "พุทธวจน" คำสอนของพระพุทธองค์ มอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และ จัดตั้งกิจกรรม "เยาวชนพุทธวจน" เพื่อสร้างเกราะป้องกันสิ่งไม่ดีให้แก่เยาวชนในชุมชน เพราะเล็งเห็นว่าอนาคตที่ดีของชาติ ก็ต้องสร้างจากเยาวชนที่ดีในวันนี้

สอนอานาปานสติ

ทีมงานบ้านจิราพร เข้าสอนอานาปานสติ และ สอนการออกกำลังกาย ให้แก่นักเรียนที่ "โรงเรียนบ้านแช่ช้างเทพนานุกูล" ตามที่คุณเคน โสรัตน์ วณิชวรากิจ ได้ให้นโยบายไว้ เพื่อให้เด็กๆ ได้ทั้งสุขภาพที่ดี และ สมาธิจิตใจที่ดี เพื่อเป็นกำลังและอนาคตของชาติที่ดีต่อไป

26-04-59 มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน

  26-04-59 "มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน" ได้เข้าพบ คุณเคน โสรัตน์ เพื่อนำเสนอโครงการ "ชวนน้องท่องพุทธวจน ปี ๔" ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง ธันวาคม นี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เสพคบ "คำสอนพระพุทธเจ้า" น้อมนำไปใช้ในชีวิต เพื่อพัฒนาตน พัฒนาชาติ ตามเหตุปัจจัยที่ดีต่อไป ซึ่ง คุณเคน โสรัตน์ ได้ให้การสนับสนุนทุนในการขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ตลอดโครงการ เพื่อให้กิจอันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ สำเร็จผล "เพื่อประโยชน์สุขแผ่นดิน" ดั่งปณิธานที่ตั้งใจไว้ครับ

งานสงกรานต์ 2556 ที่แพนเอเชีย

เมื่อวันที่ 4/4/ 56 ผมได้จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ ซึ่งเราจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีไทย  และเพื่อเป็นการกล่าวอวยพรพนักงานก่อนกลับบ้าน เนื่องในวันสงปรานต์ที่เราจ ะหยุดนานกว่าปกติ ผมรู้สึกดีใจทุกครั้งกับกิจกรรมนี้ เพราะเป็นเวลาที่ผมจะได้มีโ อกาสใกล้ชิดกับพนักงานทุกคน   (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมทำบุญประจำเดือน เมษา

วันที่ 8/4/ 2556 ผมได้มีโอกาสทำบุญประจำเดือนเมษา ที่แพนเอเชียครับ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มนุษย์ PA ได้มีโอกาสทำบุญ ใส่บาตร ซึ่งผมเอง ก้อได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันครอบครัวใหญ่และครอบครัวเล็กที่น่ารักครับ ดีใจทุกครั้งที่ได้ทำบุญร่วมกับมนุษย์ PA ครับ (เพิ่มเติม…)